Site Map | Üzenet | Kapcsolat

Impresszum

Az Info-Adó 2005 Kft. WEBHELYEINEK HASZNÁLATI FELTÉTELEI ÉS JOGI KORLÁTOZÁSOK FIGYELEM: A WEBHELY HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN EZEKET A FELTÉTELEKET MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL. AMENNYIBEN A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ("FELTÉTELEK") NEM FOGADJA EL, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET. A webhely használata a feltételek elfogadását jelenti AMENNYIBEN A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ("FELTÉTELEK") NEM FOGADJA EL, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET.

A webhely használata

Az Info-Adó 2005 Kft. az ezen a webhelyen ("Webhely") található bármely információ, tájékoztató anyag, szoftver stb. (a továbbiakban együttesen: “anyagok”) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön a Weboldalon elhelyezett eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen Webhelyen található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. Ezen anyagok más webhelyeken, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A Webhelyen található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. Jelen Feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a Webhely használatára vonatkozó engedélyt, és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles.

Jogi nyilatkozat

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ ANYAGOK (BELEÉRTVE A SZOFTVEREKET IS) ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖNMAGUKBAN, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS VAGY BÁRMILYEN MÁS FELELOSSÉG VÁLLALÁSA NÉLKÜL JUTNAK EL ÖNHÖZ, IDEÉRTVE AKÁR A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT ÉRINTŐ, AKÁR EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT.

Az Info-Adó 2005 Kft. saját termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg, és ezeket a szerződéseket semmilyen, a jelen Webhelyen található anyag nem befolyásolja. Az Info-Adó 2005 Kft. továbbá nem garantálja, hogy a jelen Webhelyen található anyagok, szoftverek, vagy a szolgáltatások bemutatása pontosak és teljeskörűek. Az Info-Adó 2005 Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Webhelyen található anyagokat és a szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. A Webhelyen fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultak lehetnek, Az Info-Adó 2005 Kft. nem vállal kötelezettséget azok frissítésére. A jelen Webhelyen nyilvánosságra hozott információ vonatkozhat olyan termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra is, amelyek az Ön országában nem állnak rendelkezésre. Kérjen információt az Info-Adó 2005 Kft. helyi üzleti képviselőjétől arról, hogy melyek azok a termékek, programok és szolgáltatások, amelyekhez Ön is hozzájuthat.

A felelősség korlátozása

Info-Adó 2005 Kft., ANNAK BESZÁLLÍTÓI VAGY A JELEN OLDALAKON EMLÍTETT HARMADIK SZEMÉLYEK KIFEJEZETTEN KIZÁRJÁK A WEBHELY, AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB WEBHELYEK, ILLETVE AZ EZEKEN TALÁLHATÓ ANYAGOK, INFORMÁCIÓ VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANSÁGÁBÓL, VAGY A HASZNÁLAT KÖVETKEZMÉNYEIBŐL SZÁRMAZÓ BÁRMELY KÁRÉRT VALÓ, AKÁR SZERZŐDÉSES KÖTELMEN ALAPULÓ, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ VAGY MÁS JOGSZABÁLYRA, JOGCÍMRE ALAPÍTOTT FELELŐSSÉGET (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, IDEÉRTVE A PROFITVESZTESÉGBOL SZÁRMAZÓ, ADATOK ELVESZTÉSÉBOL VAGY AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS). A FENTI RENDELKEZÉS AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA A BEKÖVETKEZETT KÁR FELMERÜLÉSÉNEK LEHETOSÉGÉRE AZ INFO-ADÓ 2005 KFT-T VAGY AZ EGYÉB EMLÍTETT SZEMÉLYEKET ÉS CÉGEKET ELŐZETESEN FIGYELMEZTETTÉK. HA ÖNNEK A JELEN WEBHELY ANYAGAINAK, ADATAINAK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN AKÁR AZ ÖN ÁLTAL HASZNÁLT BERENDEZÉSBEN, AKÁR PEDIG ADATOKRA VONATKOZÓAN BÁRMILYEN JAVÍTÁSI, SZERELÉSI VAGY HELYREÁLLÍTÁSI IGÉNYE MERÜLNE FEL, ANNAK KÖLTSÉGEIT TELJES EGÉSZÉBEN ÖN KÖTELES VISELNI.

A szoftver használata

A Webhelyen elérhető vagy az onnan letölthető minden szoftver szerzői jogának tulajdonosai Az Info-Adó 2005 Kft. és/vagy Az Info-Adó 2005 Kft. beszállítói. A szoftverek használatát a szoftverrel együtt érkező vagy ahhoz tartozó végfelhasználói licencszerződés ("Licencszerződés") határozza meg. A Licencszerződés tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.

A SZOFTVER BÁRMILYEN, A LICENSZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKTÓL ELÉRŐ FELHASZNÁLÁSA NEM MEGENGEDETT.

Felhasználói közzétételek

Az Info-Adó 2005 Kft. nem kíván bizalmas vagy a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt álló adatokat, anyagokat, információkat, vagy egyéb közleményeket szerezni Öntől a Webhelyen keresztül. Az Ön által a jelen Webhelyre átvitt vagy küldött adatok, anyagok, információk, vagy egyéb közlemények (“Közlemények“) nem tekintendők sem bizalmasnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. Az Info-Adó 2005 Kft. ezen Közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállal. Az Info-Adó 2005 Kft. a Közleményeket és minden azokban megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb elemet bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra szabadon másolhatja, közzéteheti, terjesztheti, átírhatja, illetve egyéb módon, szabadon felhasználhatja. Amennyiben Ön olyan információt közöl, amellyel az Ön személye azonosítható, azokat Az Info-Adó 2005 Kft. Az Info-Adó 2005 Kft. Online Adatvédelmi Nyilatkozatának megfelelően kezeli. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba, vagy jó erkölcsbe ütköző anyagnak a jelen Webhelyre történő elküldése vagy átvitele.

Társalgók és más felhasználói fórumok

Az Info-Adó 2005 Kft. jogosult, de nem köteles a Webhely olyan részeit, valamint az azokon található szövegek tartalmát ellenőrizni vagy átvizsgálni, ahova a felhasználók eljuttatják Közleményeiket, vagy ahol a felhasználók kizárólag egymással érintkeznek, ideértve, de nem kizárva a társalgókat, a hirdetőtáblákat és egyéb felhasználói fórumokat. Az Info-Adó 2005 Kft. ezen Közlemények tartalmával kapcsolatosan semmiféle, sem szerzői jogi, sem egyéb felelősséget nem vállal. Az Info-Adó 2005 Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webhelyről eltávolítsa a saját értelmezése szerint fenyegető, rágalmazó, közszeméremsértő vagy egyéb módon jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköző szövegeket.

Hivatkozások más webhelyekre

A jelen Webhelyről más webhelyekre való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor Ön másik webhelyre csatlakozik, a jelen Webhelyet el fogja hagyni. Az Info-Adó 2005 Kft. ezen kapcsolódó webhelyek egyikét sem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét ezen webhelyekért vagy ezek tartalmáért. A jelen Webhelyhez kapcsolódó valamennyi más webhelyre való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Hivatkozások erre a Webhelyre

Elhelyezhet más webhelyekre olyan hivatkozásokat, amelyek erre a Webhelyre mutatnak, feltéve, hogy Ön betartja az Irányelvek Az Info-Adó 2005 Kft. Webhelyek hivatkozásához című szabályzat és az összes vonatkozó jogszabály előírásait.

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben A Magyar Köztársaság joga alkalmazandó.

Az Info-Adó 2005 Kft. jogosult jelen Feltételeket bármikor módosítani. Tanácsoljuk, hogy ezt az oldalt időről időre látogassa meg, hogy megismerje a hatályos Feltételeket. Jelen Feltételek egyes rendelkezései a Webhely adott oldalain közzétett helyi szabályozás értelmében érvényüket veszíthetik.

Frissítve: 2010 március

Megjegyzés:

Az Info-Adó 2005 Kft. webhelyére hivatkozó bármely személynek be kell tartania az Irányelvek Az Info-Adó 2005 Kft. Webhelyek hivatkozásához című szabályzat és az összes vonatkozó törvény előírásait.

Irányelvek az Info-Adó 2005 Kft. Webhelyek hivatkozásához

Az Info-Adó 2005 Kft. webhelyére hivatkozó minden webhelynek be kell tartania a következőket:

  • Használhat Az Info-Adó 2005 Kft. webhelyére mutató hivatkozást, de nem másolhatja Az Info-Adó 2005 Kft. webhelyének tartalmát.
  • Nem készíthet böngészőt vagy keretrendszert Az Info-Adó 2005 Kft. webhely tartalma köré.
  • Nem használhatja az Info-Adó 2005 Kft. logót az Info-Adó 2005 Kft. engedélye nélkül.
  • Nem tartalmazhat ízléstelennek, sértőnek vagy vitatottnak értelmezhető tartalmat, és csak olyan tartalommal rendelkezhet, amely minden életkorcsoportnak megfelel.